Sett sammen BytteBrikke-spillet

Prøv å sette sammen bildet under ved å snu på brikkene til det er løst. !