Din overskrift

 

en lokalrevy av og med
Lunner Revy- og Teatergruppe

Ledelse og stab

Revyansvarlig

Viggo Bråthen

Teknisk leder

Johs. Næss

Musikalsk leder

Arne Fristad

Koreografi

Pernille Frøysaker

Kostymer

Unni Ranheim

Programlayout

Roar Kalvsjøhagen / Viggo Bråthen

Sufflør

Marte Lyse

Lyd

Scandecgruppen

Lyssetting .

Paul Wilhelmsen

Lys

Øivind Brenli /Vegard Kjekskus

Salsjef

Kafé

Jan Peter Lyngstad

Synøve Iversen
 

De som er med

Tor Bråten
Viggo Bråthen
Odd Evenrud
Roar Kalvsjøhagen

Anita Fristad
Laila Grønbakken
Torill Jensvold
MariLunder
Marit Sverresson

 

Arne Fristad’s Orkester

Arne Fristad, kapellmester/piano
Hans Petter Erstad, synthesizer
David Lehre, bassgitar
Jun Villanueva, trommer

Disse har skrevet og instruert revyen:

   

Roar Kalvsjøhagen

Viggo Bråthen

Kristin Brenli

Odd Evenrud

Winnie Evenrud

Marit Sverresson

Betzy Merckoll

 

Styret i Lunner Revy-ogTeatergruppe består i år av

 

Marit Sverresson

adm, leder

Stein Hallgeir Bang

nestleder

Tor Bråten

kasserer

Anita Fristad

sekretær

Torill Jensvold

styremedlem