Studiekomitèen i LURT

Lurt vedtok på årsmøtet i 2008 å vedtektsfeste studievirksomheten i gruppa.

STIPEND/KURSSTØTTE

Studiekomiteen i Lunner Revy- og Teatergruppe oppfordrer alle medlemmer til å delta på både interne og eksterne  kurs tilknyttet amatørteatervirksomheten. Vi imøteser gjerne søknader om støtte til eksterne teaterfaglige kurs fra alle våre medlemmer og behandler slike henvendelser fortløpende i forhold til planer og budsjett.

Søknaden rettes til studiekomiteen v/leder jan.p.lyngstad@hebb.no