Kontaktinfo.

Postadresse:
Lunner Revy- og Teatergruppe
v/Jan Peter Lyngstad
Midtstien 1

2750 Gran

Medlemsskap 150,-
Familiemedlemsskap 300,- (gjelder personer i samme husstand). 

Betales til:
Kontonummer 2030.62.52268 og merkes med navn. 
 
For NYE medlemmer: Merk med e-postadressen din, så sender vi en mail for å få den medlemsinfo vi trenger. 

Leder: Jan Peter Lyngstad
jan.p.lyngstad@hebb.no