Kontaktinfo.

Postadresse:
Lunner revy- og teatergruppe
Postboks 5
2713 Roa

Medlemsskap 150,-
Familiemedlemsskap 300,- (gjelder personer i samme husstand). 
Betales til:
Kontonummer 2030.62.52268 og merkes med navn. 

For NYE medlemmer: Merk med e-postadressen din, så sender vi en mail for å få den medlemsinfo vi trenger. 

Leder: Jan Peter Lyngstad
jan.p.lyngstad@hebb.no