Fra før idè til ferdig forestilling

Kurset er utarbeidet  for LURT av Jan Peter Lyngstad, og har som mål å føre fram til et gjennomarbeidet forslag til forestilling.

 

 

Kurset  ”Fra før idè, til ferdig forestilling”, går over 6 kvelder à 3 timer. 


Kursdeltakerne må påregne noe forberedelser mellom kurskveldene.


                        -er gjennomført-

Kursprogram

1.        Kveld

1.1.     Amatørteater - en historisk gjennomgang

1.2.     Forutsetninger for valg av stykke

 

2.        Kveld

2.1.     Hvor leter vi

2.2.     Lesegrupper

2.3.     Gruppearbeide

 

I mellom kveld 2 og 3 er det opp til deltakerne å konferere i sine respektive grupper for å være forberedt til valg av stykke  på kveld 3

 

3.        Kveld

3.1.     Vi velger stykke

3.2.     Sceneinndeling

3.3.     Bearbeidelse

3.3.1. Scenografi

3.3.2. Kostymer

 

I mellom kveld  3 og 4 skal stykket grovbearbeides  og deles i scener


4.        Kveld

4.1.     Bearbeidelse/varighet

4.2.     Framdriftsplan

4.3.     Oppsummering bearbeidelse.

4.4.     Rollebesetting m/reserveløsninger.

 

5.        Kveld

5.1.     Busjettplan

5.1.1.1.              Budsjettposter

5.1.1.2.              Betalte tjenester

1.        Innleid teknikk

2.        Innleid Kunstnerisk

3.        Andre betalte tjenester

 

I mellom kveld  5 og  6 konkretiseres inntekts og utgiftsposter

 

6.        Kveld

6.1.     Budsjettjusteringer

6.2.     Prosjektgruppe

6.3.     Forberede fremlegging av planer for allmøte.